nach Großmeister Teruo Kono, 8. Dan Wado-Ryu Hanshi, 8. Dan Shindo Yoshinryu Jiu Jitsu Kempo

kono

 

Panda Panda
9. Kyu
Weißgurt
8. Kyu Gelbgurt
7. Kyu
Orangegurt
6. Kyu
Grüngurt
5. Kyu
Blaugurt
4. Kyu
Viloettgurt
3. Kyu
Braungurt
2. Kyu
Braungurt
1. Kyu
Braungurt
1. Dan Schwarzgurt Schwarzgurt
2. Dan Schwarz
Schwarzgurt
3. Dan Schwar
Schwarzgurt
4. Dan sch
Schwarzgurt
5. Dan
Schwarzgurt

 

Grundlage sind die von Sensei Teruo Kono herausgegebenen Bücher: "Karate - Der Weg zum Schwarzgurt" und "Karate - Der Weg des Schwarzgurtes"