nach Großmeister Teruo Kono, 8. Dan Wado-Ryu Hanshi, 8. Dan Shindo Yoshinryu Jiu Jitsu Kempo

kono

    Panda               Panda
                     
    9. Kyu             Weißgurt
                     
    8. Kyu             Gelbgurt
                     
    7. Kyu             Orangegurt
                     
    6. Kyu             Grüngurt
                     
    5. Kyu             Blaugurt
                     
    4. Kyu             Viloettgurt
                     
    3. Kyu             Braungurt
                     
    2. Kyu             Braungurt
                     
    1. Kyu             Braungurt
                     
    1. Dan     Schwarzgurt       Schwarzgurt
                     
    2. Dan     Schwarz       Schwarzgurt
                     
    3. Dan     Schwar       Schwarzgurt
                     
    4. Dan     sch       Schwarzgurt
                     
    5. Dan             Schwarzgurt

Grundlage sind die von Sensei Teruo Kono herausgegebenen Bücher: "Karate - Der Weg zum Schwarzgurt" und "Karate - Der Weg des Schwarzgurtes"